Marek Czelejewski

Marek Czelejewski (ur. 1964 Tunezja)

"Moje obrazki tworzone są z myślą o sztuce użytkowej, łatwo dostępnej ale dającej również poczucie czegoś bardziej indywidualnego i szczególnego od wysokonakładowej sztuki użytkowej wystawianej w marketach. Staram się łączyć różne elementy tak aby całość była czymś więcej od ich prostej sumy. Jako podstawowego narzędzia używam wyobraźni.

Transformacje bitowe.

Etap pierwszy. Wybranie tworzywa. Tworzywem może być skan, zdjęcie, obraz wygenerowany w 3D …każda bitmapa lub kombinacja bitmap o odpowiedniej wielkości i poziomie detalu ale mogą być również druty. Tworzywo powinno mieć dobre proporcje i ciekawą zawartość barw.

Etap drugi. Obróbka tworzywa. 1. Korekcja kolorów, ostrości i kontrastu 2. Filtrowanie (przeważnie kilkukrotne) 3. Ponowna korekcja jak w punkcie "1" 4. Ponowne, delikatniejsze filtrowanie. Obróbka może też wyglądać zupełnie inaczej w zależności od inspiracji. Kadrowanie kontrolowane jest na każdym etapie.

Etap trzeci. Materializacja. Może odbywać się na wiele sposobów, ale na razie najczęściej jest to druk."

Wings of a dragon I

Cena: 165 zł

Zobacz

Wings of a dragon II

Cena: 165 zł

Zobacz

Wings of a dragon III

Cena: 165 zł

Zobacz

Painted with frost I

Cena: 125 zł

Zobacz

Painted with frost II

Cena: 125 zł

Zobacz

Painted with frost III

Cena: 125 zł

Zobacz

Painted with frost IV

Cena: 165 zł

Zobacz

Painted with frost V

Cena: 165 zł

Zobacz

Painted with frost VI

Cena: 125 zł

Zobacz

Painted with frost VII

Cena: 125 zł

Zobacz

Painted with frost VIII

Cena: 125 zł

Zobacz

Painted with frost IX

Cena: 125 zł

Zobacz

Old Pier

Cena: 125 zł

Zobacz

Peace on the horizon

Cena: 125 zł

Zobacz

Flush

Cena: 125 zł

Zobacz

After party

Cena: 125 zł

Zobacz

Ice

Cena: 125 zł

Zobacz

Shogun

Cena: 125 zł

Zobacz

Snail on a walk

Cena: 125 zł

Zobacz

Painted stones I

Cena: 125 zł

Zobacz

Painted stones II

Cena: 125 zł

Zobacz

Painted stones III

Cena: 125 zł

Zobacz