FELIX 8

Typ: Malarstwo i Grafika
Cena: 1500 zł

Author/Autor: Feliks Smoliński

Title/Tytuł: The Three Graces/Trzy gracje

Size/Rozmiar: 50x40 cm

Technique/Technika: tempera on fiberboard/tempera na płycie

Oprawa: black lacquered wood frame/brązowa rama drewniana

Year Created/Rok powstania: 2008

Certificate of authenticity/Certyfikat autentyczności