FELIX 7

Typ: Malarstwo i Grafika
Cena: 2000 zł

Author/Autor: Feliks Smoliński

Title/Tytuł: She and He/Ona i On

Size/Rozmiar: 40x37,3 cm

Technique/Technika: tempera on fiberboard/tempera na płycie

Oprawa: pine wood frame/naturalna rama sosnowa

Year Created/Rok powstania: 2008

Certificate of authenticity/Certyfikat autentyczności